استند آپ کمدی حامد آهاری به روی صحنه رفت.

: حامد آهاری
: حامد آهاری
: حامد آهاری

: میثم آجرلو
: امید مهدوی

موضوعات اجتماعی در قالب طنز و استندآپ

دیدگاهتان را بنویسید