اپرای عروسکی رستم و سهراب به روی صحنه رفت.

: بهروز غریب پور
: مریم اقبالی، علی پاکدست، علی ابوالخیریان، مرجان احمدی، مرضیه سرمشقی، نسیم امیرخسرو، قاسم رحمتی، هانی حسینی، سارا اقبال، مهرنوش صادقیان، صدف بیگدلی،حجت هاشمی،آیدا کلاهی، منا تعظیمی، سارا ولی، زینب اشرف‌زاده، الهام وفایی، مائده مدنی، نیلوفر ساسانی، مجید رستم آبادی


: لوریس چکناواریان
: علی پاکدست، مریم اقبالی، علی ابوالخیریان، قاسم رحمتی
: شهرام سیف
: ورنر هایرزر، کریستین هایرزر، جرالد کوبی چک
: ساویز فروغی

: حمید سلامی
: آیرین غریب پور
: احسان نقابت
: سولماز فاتحی خامنه
: هانی حسینی
: زینب لک

دیدگاهتان را بنویسید