اپرای عروسکی مکبث به روی صحنه رفت.

: ویلیام شکسپیر
: بهروز غریب پور
: مریم اقبالی، علی پاکدست، علی ابوالخیریان، مرجان احمدی، مرضیه سرمشقی، نسیم امیرخسرو، قاسم رحمتی، هانی حسینی، سارا اقبال، مهرنوش صادقیان، صدف بیگدلی، حجت هاشمی، آیدا کلاهی، منا تعظیمی، سارا ولی، زینب اشرف‌زاده، الهام وفایی، مائده مدنی، نیلوفر ساسانی، مجید رستم آبادی


: جوزپه وردی
: فرانچسکو ماریا پیاوه
خوانندگان
: جوزپه تادی Giuseppe Tadei
: جوانی فویانی Giovanni Foiani
: بریژیت نلسن Brigit Nelson
: علی پاکدست، مریم اقبالی، علی ابوالخیریان، قاسم رحمتی
: علی پاکدست
: مریم معینی
: مریم اقبالی، علی پاکدست، محسن ایمانخانی، علی ابوالخیریان، سلما محسنی، همایون صلاحی، کاملیا نوحی، مونا کیانی‌فر

: حمید سلامی
: آیرین غریب پور
: احسان نقابت
: سولماز فاتحی خامنه
: هانی حسینی
: زینب لک

– این اثر از جمله شاهکارهای جوزپه وردی و به «زبان ایتالیایی» است که بر اساس نمایشنامه مکبث، ویلیام شکسپیر ساخته شده است.

دیدگاهتان را بنویسید