بیوگرافی مهسا غفوریان – بازیگر و کارگردان مطرح مشهد

نام: مهسا

·        نام خانوادگی:غفوریان

·        تاریخ تولد:17/6/1366

·        رشته تحصیلی:نقاشی

·        شروع فعالیت از سال 1386

 

فعالیت در سمت بازیگر:

·        نمایش «اسبهای پشت پنجره» /نویسنده: مائیتی ویسنی ئک / کارگردان:سروش طاهری / سال 1387

·        نمایش «تجربه های اخیر» / نویسنده:امیررضا کوهستانی / کارگردان: امیر مقدس / سال 1387

·        نمایش «ثمرگل» / نویسنده:فرشید تمری / کارگردان: فرشید تمری / سال 1387

·        نمایش «ثمرگل»  / نویسنده: فرشید تمری / کارگردان: فرشید تمری / سال 1387

·        نمایش «شکلات» / نویسنده: مهدی ضیاء چمنی / کارگردان: سروش طاهری و جواد استادی / سال 1388

·        نمایش «ترنج» / نویسنده:عباس جانفدا / کارگردان: محمدجهانپا / سال 1389

·        نمایش «بی شیر و شکر» / نویسنده: حمید امجد / کارگردان: سعید توکلی / سال 1389

·        نمایش «افرا با روز می گذرد» / نویسنده: بهرام بیضایی / کارگردان: سعید عسگری / سال 1388

 

فعالیت در سمت بازیگر،طراح پوستر و بروشور، طراح لباس:

·        نمایش «بدون خداحافظی» / نویسنده: نغمه ثمینی / کارگردان: مرتضی فتاحی / سال 1389 – 1391

·        نمایش «پلاستیک فریزر» / نویسنده: مهدی ضیاء چمنی / کارگردانی: مهدی ضیاء چمنی / سال 1391

فعالیت در سمت کارگردان،بازیگر،طراح لباس و طراح پوستر و بروشور:

·        نمایش «پوچی پوچ خانم میرمازاد» / نویسنده: طاها بذری / کارگرد: مهسا غفوریان / سال 1389 و 1391

 

فعالیت در سمت طراح پوستر:

·        نمایش «مرگ فروشنده» / نویسنده: آرتور میلر / کارگردان: سید حجت طباطبائی / سال 1390 -1391

فعالیت در سمت طراح پوستر و بروشور:

·        نمایش «وقتی دنیا سبز بود» / نویسنده: سام شپارد / کارگردان: مرتضی فتاحی و امیربهادر اورعی / سال

1391

·        نمایش «زندگی به مقدار لازم» / نویسنده: مسعود عقلی / کارگردان: مسعود عقلی / سال 1391

فعالیت در سمت کارگردان:

·        نمایش «یک خانه کوچک که زیاد قدیمی نیست» / نویسنده: رئوف دشتی / کارگردان:مسها غفوریان /

سال 1392

جشنواره ها:

·        حضور در جشنواره ی نمایشنامه خوانی مشهد با نمایش «بدون خداحافظی» و «بی شیر و شکر» به

عنوان بازیگر/سال 1389

·        حضور در جشنواره ی نمایشنامه خوانی مشهد با نمایش «وقتی دنیا سبز بود» به عنوان پوستر و

بروشور/سال 1391

·        حضور در جشنواره ی استانی تئاتر رضوان با نمایش «شکلات» به عنوان بازیگر / سال 1388

·        حضور در جشنواره ی استانی تئاتر رضوان با نمایش های پوچی پوچ خانم میرمازاد» و «ترنج» / 1389

·        حضور در جشنواره منطقه ای تئاتر بسیج و نیر جشنواره ی کشوری تئاتر بسیج (تبریز) با نمایش

«ترنج» /سال 1389

·        حضور در جشنواره ی منطقه ای تئاتر فجر با نمایش «ترنج» / سال 1389

·        حضور در جشنواره ی تئاتر فجر با نمایش «ترنج»/ سال 1389

·        حضور در جشنواره ی استانی رضوان با نمایش «بدون خداحافظی» / سال 1390

·        حضور در جشنواره ی منطقه ای بین المللی تئاتر دانشگاهیان با نمایش

 

جوایز و افتخارات:

·        جایزه ی برترمنتقدین در جشنواره ی نمایشنامه خوانی برای نمایش «بدون خداحافظی» / سال 1389

·        جایزه ی پوسترو بروشور منتقدین در جشنواره ی نمایشنامه خوانی برای نمایش «وقتی دنیا سبز

بود» /سال 1391

·        جایزه ی بازیگر برگزیده هیئت داوران در جشنواره تئاتر رضوان برای نمایش «پوچی پوچ خانم میرمازاد» /

سال 1389

·        جایزه ی بازیگر سوم تئاتر منطقه ای بسیج برای نمایش «ترنج» و تقدیر بازیگران در جشنواره ی کشوری

بسیج / سال 1389

·        جایزه ی پوستر و بروشور برگزیده هیئت داوران جشنواره ی استانی رضوان برای نمایش «بدون

خداحافظی» / سال 1390

·        جایزه ی طراح لباس برگزیده هیئت داوران جشنواره ی استانی رضوان برای نمایش «بدون خداحافظی» /

سال 1390

·        جایزه ی دوم بازیگری و سوم کارگردانی و کاندید پوستر و بروشور در جشنواره ی منطقه ای تئاتر

دانشگاهیان نمایش «پوچی پوچ خانم میرمازاد» / سال 1389

·        جایزه ی تقدیر بازیگری و برگزیده ی طراح لباس از دوازدهمین جشنواره ی بین المللی تئاتر دانشگاهیان

دیدگاهتان را بنویسید