لیست کامل سالن های نمایش و تئاتر در اصفهان ( آدرس و شماره تلفن )

 

 

مشخصات کلی وضعیت سالنهای نمایش و مجتمع­های فرهنگی و هنری”

ردیف نام مجتمع فرهنگی نام شهرستان موقعیت مکانی سالن نمایش درجه مشخصات کلی سالن مساحت تعداد صندلی

(به عدد)

نام مالک شماره تلفن
19 هراتی اصفهان آموزش­پرورش 2217213
20 مطهری بنیادجانبازان 2222085
21 خانه کارگر 6271336
22 آب و فاضلاب 66884152
23 هنرسرای خورشید شهرداری 4593560
24 دبیرستان سعدی سابق حوزه هنری 73-2209970
25 فرشچیان ارشاد اسلامی 3-6246001
26 کوچک شهرداری 5660881
27 صائب ارشاد اسلامی 2355589
28 آموزش و پرورش نوروصداضعیف 350 250 آموزش­وپرورش
29 فرهنگیان 2227272
30 سالن ذوب آهن فولاد شهر داخل شهر 250 150 ذوب آهن
31 فرهنگ ذوب آهن 2629624
32 شهربازی 2628001
33 حوزه هنری
34 هنر و اندیشه 2637223
35 سالن نمایش کتابخانه خمینی شهر داخل شهر نوروصداندارد 450 350 ارشاداسلامی
36 کتابخانه عمومی فلاورجان 350 250 ارشاد اسلامی

 

 

 

مشخصات کلی وضعیت سالنهای نمایش و مجتمع­های فرهنگی و هنری”

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان                                                                                                                                       (مساحت به متر مربع)

ردیف نام مجتمع فرهنگی نام شهرستان موقعیت مکانی سالن نمایش درجه مشخصات کلی سالن مساحت تعداد صندلی

(به عدد)

نام مالک شماره تلفن
37 آیت­الله خامنه­ای فلاورجان سازمان­تبلیغات 35884
38 امام خمینی ارشاد اسلامی 20231
39 بهشتی آموزش­وپرورش
40 فرهنگ کاشان ارشاد اسلامی 4226669
41 کتابخانه عمومی داخل شهر نوروصداضعیف 400 300 ارشاد اسلامی
42 امام خمینی نایین آموزش­وپرورش 4-2252002
43 کتابخانه اردستان اردستان نوروصداضعیف 450 300
44 شهید مفتح 2288
45 سالن مرکز تحقیقات معلمان 7061
46 فرهنگ ارشاد اسلامی 8420-4030
47 کانون فرهنگی و هنری نطنز 8905
48 فرهنگ سمیرم ارشاد اسلامی 4278
49 سالن دانشگاه آزاد دانشگاه­آزاد 128-200129
50 معراج گلپایگان 27310
51 گلپایگان ارشاد اسلامی 29413
52 خوانسار
53 غدیر مبارکه شهرداری 6200

 

 

 

مشخصات کلی وضعیت سالنهای نمایش و مجتمع­های فرهنگی و هنری”

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان                                                                                                                                       (مساحت به متر مربع)

ردیف نام مجتمع فرهنگی نام شهرستان موقعیت مکانی سالن نمایش درجه مشخصات کلی سالن مساحت تعداد صندلی

(به عدد)

نام مالک شماره تلفن
54 ایران مبارکه مبارکه شخصی 5535
55 شهید عربیان آران وبیدگل آموزش­وپرورش 3427
56 بزرگمهر آموزش­وپرورش 3040
57 اندیشه ارشاد اسلامی 4551
58 آموزش و پرورش تیران وکرون شهرداری 2111
59 امام علی 2444
60 سالن اداره فرهنگ و ارشاد 7737-7736
61 الغدیر خمینی شهر ارشاد اسلامی 2-4001
62 سلمان فارسی 29121
63 فجر دهاقان آموزش­وپرورش 3187
64 آزادی ارشاد اسلامی 2883
65 شیخ بهایی شاهین شهر خصوصی 2-29700
66 آمفی تئاتر ارشاد 26628
67 شهروند شهرداری
68 اشراق
69 هلال احمر داران 2131
70 شهید رجایی آموزش­وپرورش 6170

 

 

 

مشخصات کلی وضعیت سالنهای نمایش و مجتمع­های فرهنگی و هنری”

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان                                                                                                                                           (مساحت به متر مربع)

ردیف نام مجتمع فرهنگی نام شهرستان موقعیت مکانی سالن نمایش درجه مشخصات کلی سالن مساحت تعداد صندلی

(به عدد)

نام مالک شماره تلفن
71 17 شهریور داران آموزش­وپرورش 8-2906
72 زینب کبری 4700
73 شهرداری زرین شهر 2220015
74 جام جم 2227060
75 شهید مطهری 2230068
76 شهید توکلی 2271516
77 بهمن 2210535
78 باغ بهاران باغ بهاران 6262
79 چمگردان چمگردان 2267
80 چرمهین چرمهین 4222
81 سده لنجان لنجان 2332
82 شریعتی نجف آباد 2627144

 

 

دیدگاهتان را بنویسید