سمیتئاترخوانش فمینیستی‌آیینی اژدهاک بیضایی؛ نُه متنِ گفتار به روی صحنه میرود .

به‌منظور برگزاری سومین جلسه از سلسله نشست‌های تخصصی گفتگویی-تحلیلی هنر پژوهی در فَروَستِ «نظریه/اجرا/تجربه» با عنوان کتاب «دریابیگی، میرعلیرضا (۱۳۹۹) خوانشِ آیینی فمینیستیِ اژدهاکِ بیضایی؛ جستارهایی بر یک‌اجرا، تهران-شمیرانات: انتشارات دریابیگی» و از آن‌جا که این سمینار به‌صورت یک«رپرتوآرِ نقالی‌های پژوهش‌بنیان» و خوانشِ نُه «متنِ‌گفتار-اجرا» ریختار می‌یابد؛ از تمامی هنرمندان، هنرپژوهان و علاقمندان دعوت می‌شود -در مشارکت تجربه‌ی شنیداری‌دیداری به‌شرح زیر- در دومین روز از اسفندماه ۹۹ سالن خلیج فارس فرهنگ‌سرای نیاوران خوانش-اجراسازانِ این جُنگِ پژوهش‌بنیانِ ‌نمایش‌گون را مفتخر به حضور خود سازند.

– پرولوگ به‌مثابه‌ی دیباچه/پیشگفتار/مقدمه
نویسنده و بازی‌سازِ متنِ‌گفتار- اجرا: میرعلیرضا دریابیگی
ساعت ۱۴
– داستان از آن‌جا آغاز میشود که چالش اَبرزمانی و فرامکانیِ زایشِ «اژدهاک»، کائنات را مسخر کرده است.
نویسنده و بازی‌سازِ متنِ‌گفتار-اجرا: امیرمسعود رادی
ساعت ۱۴:۳۰
– تکصدا خوانشی، چندصدایی از برخوانیِ اژدهاک
نویسنده و بازی‌سازِ متنِ‌گفتار -اجرا: رضا بهارلو
ساعت ۱۵
– مؤلف های تئاتر پستمدرن؛ با رویکرد اجرایی به برخوانیِ اژدهاک در «بازی»، «بازی‌دیده» و «بازیسازی»؛ که بازی‌دیده را در مناقشه با بازیِ نوینِ در پیِ اندیشه ی جدیدتر به استعاره ی جنگ با هیولای درون احضار می‌نماید
نویسنده و بازی‌سازِ متنِ‌گفتار-اجرا: جواد صداقت
ساعت ۱۵:۳۰
– متن در خدمت اجرا یا اجرا در خدمت متن؟
نویسنده و بازی‌سازِ متنِ‌گفتار-اجرا: آرمان طیران
ساعت ۱۶

ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۷ تنفس(Entr’acte)

– ایدون باد راه های رفته ی با هوده! تحلیل فمنیستی-آیینی از اجرای نمایش اژدهاک به‌کارگردانی میرعلیرضا دریابیگی
نویسنده و بازی‌سازِ متنِ‌گفتار-اجرا: سعید نیکورزم
ساعت ۱۷
– نمایشی بر گستره ی تاریکی
نویسنده و بازی‌سازِ متنِ‌گفتار-اجرا: شهراد قدیری
ساعت ۱۷:۳۰
– و «من» هنوز زنده ام!
نویسنده و بازی‌سازِ متنِ‌گفتار-اجرا: سارا مقدم
ساعت ۱۸
– واکاویِ ساختمایه های دراماتورژیکِ اژدهاکِ بیضایی با خوانشِ چندازگیِ کارکردِ نگره های فمینیستی-آیینی در اجرا و چگونگیِ کارکردِ شیوه اجراییِ نظریه‌برشتی بر بنیانِ نظریه ی دریافت و واکنشِ مخاطب
بازی‌سازِ متنِ‌گفتار-اجرا: میرعلیرضا دریابیگی
ساعت ۱۸:۳۰
– گفتگوی تخصصی-تحلیلی-پژوهشی
با حضور دانشگاهیان تئاتر
ساعت ۱۹

 

دیدگاهتان را بنویسید