عصر متوسط‌ها به روی صحنه رفت.

: حسن بمبایی چی
: (به ترتیب ورود) حمید ذکیانی، عباس صابری، غزل نعیمی
: مهدی پارسی
: صدرا صباحی

– با نگاهی به داستان «چه بارانی باشد چه آفتابی»، نوشته کازوئو ایشی گورو

 

دیدگاهتان را بنویسید