مایش ۱۴۳۸ هـ . ش به روی صحنه رفت.

: پدرام پرنیان فر
: لیلا پارساییان، سحر منصوری، روشنک پرویزی مریدانی، سروش حریری ویژه، پدرام پرنیان فر، مسعود اسکویی، محمدرضا جودی، هلیا نیّری

چهل سال آینده جهانی نابود شده را می بینیم که فقط هشت حس در کالبد هشت نفر، در سوله ای سر می‌کنند که سوله نیست. همه حتی در این بی مکانی و بی زمانی نیز درگیر وابستگی های گذشته اند به جز…


: مهرداد اکبری
: صدف محمدی، پوریا حمزه نیسیانی، فربد بی طرف
: لیلا پارساییان
: نیلوفر بنی اسدی
: محمدرضا نصیری
: بابک تهرانی
: پوریا فارابی فر

دیدگاهتان را بنویسید