نمایشنامه‌خوانی اتوبان سکوت به روی صحنه رفت.

: علی سلیمانی، سهیلا جوادی
: (نقش خوانان) علی سلیمانی، سهیلا جوادی، حسین میرزائیان، افشین قدیمی، سیدعلیرضا موسوی، محمد تدیب خواه، سبا سلیمانی، سید عرفان موسوی، مولاد اورکیا و امیرحسین حامدنوروزی
: شهرام کرمی
اتوبانی در حال احداث است ولی خانه ای مانع از ساخت و ساز است.

دیدگاهتان را بنویسید