نمایشنامه‌خوانی از آدم تا آدم به روی صحنه رفت.

: منیژه ورمزیار

: (نقش خوانان) نگین پناهی، کیهان کنشلو، لیلا غنیمی، محمد موفق اصل، هنگامه سهرابی، آزاده هجیری آذر، صفورا اسدی، منیژه ورمزیار، با حضور اردشیر بنوان
رانده شدن آدم و حوا از بهشت و هبوط آنها برروی زمین، پیرشدنشان بر روی زمین و دچار روزمرگی شدن و شنیدن نامشان بعداز سالها از رانده شدن و…

: خداداد رضایی
: هنگامه سهرابی
: علیرضا نکو لعل تک
: صنم کجویی
: لیلا غنیمی
: لیلا غنیمی
: لیلا غنیمی، صفورا اسدی
: هنگامه سهرابی

دیدگاهتان را بنویسید