نمایشنامه‌خوانی تردست به روی صحنه رفت.

: سیروس همتی
: مالک حد پورسراج، علی سلیمانی، علی برجی، فرشیدصمدی پور، مهیارطهماسبی، علی خازنی، محسن حسین قلی پور، حسین میرزائیان و سیروس همتی
یک تردست می‌خواهد برای عزیمت به جبهه جنگ، نام‌نویسی کند اما مسئول ثبت نام حاضر به چنین کاری نیست. درنهایت با اصرار و التماس به جبهه می رود و در آنجا نیز دست از امور خود بر نمی‌دارد تا اینکه …

دیدگاهتان را بنویسید