نمایشنامه‌خوانی زندگی خاکستری به روی صحنه رفت.

: مجید کرمی
: رامتین محبوبی مهر، پریچهر طالبی، محسن محمدیان، آتوسا نقدی، صابر مینایی، پریا ارجمندی، مجید کرمی، سحر رحمانی، الهه سروش، سجاد عابدی، آریانا کردی، پارمیس حسینی
شامل ۵ اپیزود از مشکلات اجتماعی.


: سحر رحمانی، دانیال تیمور نژاد
: حسام خانعلی
: عرفان محبوبی مهر
: شراره شیرین کلام

دیدگاهتان را بنویسید