نمایشنامه‌خوانی سمفونی درون بطری به روی صحنه رفت.

: احمد داودی
: (خوانش گران) وحید شیخ زاده، الناز تاریخی، امیرحسین بصیر، مریم یوسف، مرجان صادقی، کیمیا فلاحی، ابوالفضل جمشیدی، امیرمحسن کوه گره، محمد پورآ، پویا فراهانی، مبینا فرهت، جاهد قربانی
در گذرگاه مرزی تیخوانا تعداد زیادی اتومبیل برای ورود به ایالات متحده صف کشیده اند که از میان آنها چهار اتومبیل …

: اوگو سالسه دو
: رامین ناصر نصیر، خوسه خیمه نس

: امیرحسام زبردست
: جاهد قربانی
: آیناز شجری
: محسن بیده
: حامد قریب
نوازندگان
: امیرحسام زبردست
: پدرام سلیمانی
: علیرضا تهرانی

– به نفع دختران بی سرپرست و بد سرپرست

دیدگاهتان را بنویسید