نمایشنامه‌خوانی سه روایت از زندگی به روی صحنه رفت.

: یاسمینا رضا
: فرزانه سکوتی
: میلاد قنبری
: مهدی قمر، فاطمه صالحی، نسیم سهرابی، میلاد قنبری

: میلاد احمدوند
: سوما رحمانی
: آرین سرلک
: بهروز ساریخانی

سه روایت از یک مهمانی نسبتاً دوستانه

دیدگاهتان را بنویسید