نمایشنامه‌خوانی سگ ها و استخوان های مادرم به روی صحنه رفت.

: امیر اسدزاده
: دلارام رضائی، بوژان کریم پوریان، بهناز شهسوار، امیر اسدزاده، جواد عبدی، محمد رشیدی، علی صادقی
: حسین افشاری
: مژگان خالقی
: محمدحسین نظرمحمدی

: محمدحسین نظرمحمدی
: فاطمه خادم الحسینی
: تارا سلامی

دیدگاهتان را بنویسید