نمایشنامه‌خوانی سیاه، سفید به روی صحنه رفت.

: محمدرضا مرتضایی
: علی بهاری، پارمیدا زارعی، بیتا قزلباش، ملیکا هاشم خانی، محمدرضا مرتضایی، بهرام خطیبی

خلاصه: در این زمان است که خوشی بر دلمان رخنه می‌کند چنانکه فریادی از غور وجودیمان سر می‌دهیم و دست به گریبان چوپانی دروغین می‌شویم .افسار را با دو دستی مرعوب از قدرت، تقدیم به خدعه پیشه ای پست صفت می‌کنیم و در حالی که چشم می‌بندیم کشتاری عظیم و به غایت عجیب رخ می‌دهد.تاریخ هر چند به دروغ بر این سخنان من صحه خواهد گذاشت.

 

: حمیدرضا غفاری، سید محمدرضا موسوی
: سجاد جعفری
: بیتا قزلباش
: محمد تندرو
: نیما خانجانی
: روزبه پور غلامی، آرمین خواجوی
: جلال زرگانی
: عرفان نصیری فرد

 

دیدگاهتان را بنویسید