نمایشنامه‌خوانی صدای خاموش به روی صحنه رفت.

: اهورا جودی
: (به ترتیب ورود به صحنه) حمیدرضا غفاری، مصطفی صفوی، علی روح‌نواز، باران حسین پور، راشین عرب زاده  و اهورا جودی، مهدی صفوی، نگین تقوی راد
: امیرحسین جودی

: علی روح نواز
: عرفان بختیاری
: محمود حمیدی
: باران حسین پور

روایت مردمانی که به ناچار درگیر اعتیاد شده اند.

دیدگاهتان را بنویسید