نمایشنامه‌خوانی عالیجناب اژدها به روی صحنه رفت.

: ایوگنی شوارتس
: حسین یعقوبی
: احمد حامدی
: (به ترتیب خوانش) سعید نبوی، مریم حاج محمدی، تکتم رسول زاده، محمود رضا سلیمانی، آیت بی غم، بهروز عبادی، احمد حامدی، احمد عسکری، شکیبا رضایی، محدثه ترابی نیا، محمد رضا باقری نژاد، ایلیا خالقی
: علیرضا توسلی زاده

 


: نهال شاکری
: محمدرضا باقری نژاد
: نیلوفر داوری
: علی ابراهیمی

دیدگاهتان را بنویسید