نمایشنامه‌خوانی مرگ تصادفی یک آنارشیست به روی صحنه رفت.

: سیداحمد هاشمی
: (نقش خوان ها به ترتیب ورود به صحنه) مهدی شاهی، سید احمد هاشمی، صادق میرجابری، امین مومن، مصطفی یعقوب زاده، آناهیتا یارمحمدی
: سیداحمد هاشمی
خلاصه: در پی انفجارات گسترده در ایتالیا و مرگ مشکوک یک مظنون در اداره پلیس شهر میلان،یک روانی وارد اداره پلیس می شود.
سوال: آیا او روانی است؟
سوال: اگر هست اینجا چه میکند؟
سوال: در کیسه های همراه او چیست؟
سوال: نسخه دوم درست است یا هفتم!؟
سوال: چه اتفاقی افتاد….!!؟

: داریو فو
: نازیلا مرادی
: مهدی شاهی
: نازیلا مرادی

خلاصه: در پی انفجارات گسترده در ایتالیا و مرگ مشکوک یک مظنون در اداره پلیس شهر میلان،یک روانی وارد اداره پلیس می شود.
سوال: آیا او روانی است؟
سوال: اگر هست اینجا چه میکند؟
سوال: در کیسه های همراه او چیست؟
سوال: نسخه دوم درست است یا هفتم!؟
سوال: چه اتفاقی افتاد….!!؟

 

دیدگاهتان را بنویسید