نمایشنامه‌خوانی مصاحبه به روی صحنه رفت.

: محمد رحمانیان
: بهارک شهبازی
: (نقش خوانان) نسیم ادبی، نادرفلاح، امین میری، نسرین درخشان زاده

: مصطفی مرادی دوست

: روح الله جعفری
: ابراهیم اثباتی
: امیرترحمی
: مهدی رایگانی
: روشنک شهبازی
: حنیف سلطانی (تئاتربازها)
: اویس خلیل زاده
: محیا قلی زاده

پیامدهای جنگ الجزایر وفرانسه و تاثیرات آن بر روی انسان ها.

دیدگاهتان را بنویسید