نمایشنامه‌خوانی من آنجا نیستم به روی صحنه میرود.

: مهدی میرباقری
: فرهنگ روشنی
: (به ترتیب خوانش) پریا طاهری، پوریا خدابخش، تیما تقی‌زاده، مسعود زارعی، بهنام خندان

همیشه برام سؤال بود شرایط من تو جهان‌های موازی به چه شکله؟!

: مهدیه حسنی
: مه‌تاج جابرابن‌انصاری
: سجاد داغستانی

دیدگاهتان را بنویسید