نمایشنامه‌خوانی پارتیزان به روی صحنه رفت.

: مهدی امیری
: (خوانش گران)افشین سنگ چاپ، بابک نوری، علی برجی، سروش طاهری، بهناز سلیمانی، بهارک توسلی، الهام هادیان، مهدی مولایی، واروژان فرهادیان، مروارید کیامرزی، علی ایزدی
مشکلاتی در سیستم سرویس پلیس مخفی در سال ۱۹۵۳ آخرین سال زندگی استالین به وجود می آید که این مشکلات دامن سرگرد واولف رئیس این نهاد را در برمیگرد و …

: حمید اصغری تتماج

: پیام شادپور
: مسعود غلامیان، واروژان فرهادیان
: موسسه فرهنگی هنری هلیافیلم

دیدگاهتان را بنویسید