نمایشنامه‌خوانی پزشک نازنین به روی صحنه رفت.

: مریم باقری
: فریبا رمضان پور، میرنادر مظلومی، آزاده اکبری، مهبد قناعت پیشه، مهدی مفیدی و افشین باقری


: فرشته سهی
: امید آراسته
: جواد بیات
: ابوالفضل مختاری
: ابوالفضل مختاری، مهشاد قصابها

: نیل سایمون
: شهرام زرگر

دیدگاهتان را بنویسید