نمایشنامه‌خوانی چیز به روی صحنه رفت.

: مرضیه گل محمدی
: محمد مقیمی
: (نقش‌خوانان) محمدرضا ایمانیان، سمیرا شاهنجرینی، محمد فراهانی، آرمان کاووسی، مهشبد گودرزی

: مازیار رضا خانی

: ایمان گشتایی
: وحید سیف الهی

دیدگاهتان را بنویسید