نمایش آزمون به روی صحنه رفت.

: علی رویگری
: سمیرا واثقی، الهام آزادی، حسین فرخیانی، الهام علیزاده، مونا مهری، امیر عبدالهی، مصطفی امانی، محمدحسین جراحی، احسان سید علیخانی، مجید بهجت
۸ نفر که در آزمون استخدامی یک شرکت قدرتمند در حال رقابت بایکدیگرند و با یک معمای بزرگ برخورد میکنند

: محمدامین یاوری
: مریم اکبری
: رعنا تاجیک
: رخسان معینی
: امیر عبدالهی

بر اساس فیلم سینمایی آزمون

 

 

دیدگاهتان را بنویسید