نمایش آلبرت کشته شد توی جنگ به روی صحنه رفت.

: فرانک فروتن
: صبا احمدی، غزاله باب زرتابی، بهار باقری، حسن پردل، مهسا حبیبی تلخدانی، سیما خدایار و مائده ملاجان
روایت سرگذشت زنان در جنگ جهانی دوم.

: فرانک فروتن

: خانه تئاتر البرز
: امیررضا فروتن
: زهره شکرگزار
: آرزو برنگی
: آیناز جوان
: فرانک فردوسی
: محمد سلیمان
: مصطفی کمالی
: شیرین عباسی، محمد فلاح فر
: علیرضا عظیم محسنی

دیدگاهتان را بنویسید