نمایش آناستازیا به روی صحنه رفت.

: گروه دومان
: رها ربانی، امین ظریف نگر، بهروز حسین پور، حمیدرضا فارسی، علی عزیزیان، حمیدرضا کتول، محدثه مقصودی، هومن مهدیان
دادستان قاتل ٣۵٠ نفر به ملاقات آناستازیا که به تازگی همسرش فوت کرده می رود و با تهدید از او درخواست ازدواج می‌کند. بعد از ۵ سال درست در زمانی که آناستازیا برای فرار از چنگ دادستان به کمک وزیر دادگستری و فردریک سن کلود دوست قدیمی دادستان می‌سی‌سی‌پی بر علیه او همدست شده است. عشق دیرینه آناستازیا که توسط دادستان تهدید و به مناطق حاره ای تبعید شده بود برای دیدن او باز می گردد.

: فردریش دورنمات
: سعید بیت اللهی

: گروه دومان
: مهدی صلاحی
: ارسلان گل محمدی
: گروه دومان
: حامد ملکنده
: حمید سلامی
: کیمیا مردانی
: محدثه مقصودی، علی
: علی

دیدگاهتان را بنویسید