نمایش آن دیگری به روی صحنه رفت.

: آرمین جوان
: سمانه زندی نژاد
: آزاده صمدی، محمدرضا علی اکبری، طاهره هزاوه
پیرزنی در بک بیمارستان ارتش، جوانی خود را احضار می‌کند و با نیروی جوانی خود و پزشک جوانی که شبیه شوهرش هست خود را رفته‌رفته جوان می‌کند؛ پزشک جوان آرام‌آرام به شوهر ارتشیِ مرد تبدیل می‌شود و پیرزن که حالا جوان شده می‌خواهد اینبار کاری کند تا شوهرش او را ترک نکند، اما او فقط میتواند سه روز جوانی خود را نگه دارد و…

 


: محمدرضا حسین زاده
: شیما میرحمیدی
: سارا اسکندری
: آمین فیض آبادی
: فراز اسکندری
: ارمان کوچکی
: رضا خضرایی
: رضا مصطفی پور
: پریسا گودرزی
: فرزانه زینتی
: امیرحسین جلالیان
: فریبرز دارایی
: مهدی آشنا
: سید مصطفی طباطبایی نسب، امیرحسین بابائیان

دیدگاهتان را بنویسید