نمایش اتود آزاد به روی صحنه رفت.

: مازیار مهرگان، عارف علوی
: مازیار مهرگان، ایمان نظیفی، زهرا سجادی، یگانه سراج، عارف علوی
گروهی از بازیگران خوب تئاتر تنها به دلیل موقعیت نامناسب مالیشان درگیر بازی کردن در نمایش های آزاد و جُنگ های شبانه شده اند.

: دانیال غفارزاده، عارف علوی، مازیار مهرگان
: امین زارعین
: عرفان ادهمیان
: ایمان نظری
: هانیه بنی اسد
: عارف علوی
: گروه تئاتر ریما
: ریحانه هدایتی
: متین خیبلی

بر اساس طرحی از مجتبی کاظمی

دیدگاهتان را بنویسید