نمایش ادات مرگ به روی صحنه رفت.

: امیرحسین داودزاده
: حسین جمور، نوید دوستی،علیرضا بهجتی، آزاده کاردان
در جهانی دیگر مکانی برای زیست کلماتی که کشته شده اند وجود دارد، اما هنوز چند تن از انان برای زنده ماندن تلاش می کنند که پیدا شدن یک جسد داستان آنها را برای بقا رقم می‌زند.

: محمد مهدی ایزدی، امیرحسین داودزاده

: امیرحسین داودزاده
: محمد حسن کرمی
: الهه علی اکبر، مهتاب رادفر
: رضا معزی
: پگاه یوسفی
: هدیه حسن زاده
: زهرا دانش

– بر اساس متنی از جان پاتریک شنلی

دیدگاهتان را بنویسید