نمایش ادیپوس به روی صحنه رفت.

: مرتضی صفری
: شایان قناد زاده، مهشید عرفان، مهسا ریاحی، دنیا بابالو، سحرناز عمرانی، فریبا طاهری، فاطمه سلمانی، فرناز فرامرزی، محدثه احمدی، ملینا دلخواسته

: بر اساس ادیپ شهریار اثر سوفوکل
: مرتضی صفری، محمد زارعی (مهراز)
: شایان خاکبازان (اتاق انتظار)
: محمد زارعی (مهراز)
: زهرا مددی، کیانا تصاعدی
: زهرا سادات مصطفوی
: حمید کشف نما، حامد رضا صفت
: دلبر کولیوند
: مرتضی پورعلی
: مسعود صداقتی، سحرناز عمرانی
: الیها بیات
: محمد رضوانی شوشتری، پریا پورفرامرزی
: محمد رضوانی شوشتری، محمد زارعی (مهراز)

دیدگاهتان را بنویسید