نمایش از بیرون به روی صحنه رفت.

: حمید عبدالحسینی
: (به ترتیب حضور) میثم پیرمحمدی، محمد قائم مقامی، آرام طالشی، علیرضا پرتوی، میترا هاتفی، سحر گلشیرازی، فائزه زرکش بهاری

: سید محمد مهدی هوشیار
: آرام طالشی
: دیبا کنعانی
: حمیده دهقان نیری
: سحر صیفی
: محمدرضا جعفری
: علیرضا پرتوی
: مصطفی باطنی
: منصور یزدانی
: عماد ابوالفتحی
: دانیال کردبچه
: رسول علاالدین، داریوش ادهمی، امیرعلی آفرندا
: داریوش ادهمی
: امیر علی آفرندا
: امین کردبچه
: آرام طالشی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید