نمایش اسطرلاب به روی صحنه رفت.

بر اساس طرحی از علی نرگس‌نژاد

 

دیدگاهتان را بنویسید