نمایش اسمش این نیست به روی صحنه رفت.

: آرزو خرم نیا
: الهام قاسمیان، نابت شفائی، ژاله رازبان صفا، شادن فرهمند، امین حیدری، کیارش احمدزاده، مهتا هاشمی
فاصله غریبگی و دوستی ما شاید یک ایستگاه باشد یا یک بازی، نمایشی از زیستمان در زمان و مکان، شاید هم فارغ از آن… رفتار هایی از جنس هم، از رنگ هم، تکراری تنها فرقش اینه که هرکسی فکر میکنه اسمش این نیست!

: امیر موسی کاظمی

: نرگس رضائی
: بنجامین مرادی
: سوسن ابراهیمی
: آرزو خرم نیا
: سحر نهاوندی نژاد
: نرگس رضائی
: سحر نهاوندی نژاد، نرگس رضائی
: امین دهفولی
: سینا غلام نژاد
: بنجامین مرادی
: نرگس رضائی

 

دیدگاهتان را بنویسید