نمایش اسموکینگ روم به روی صحنه رفت.

: مهدی زندیه
: سعید زارعی
: امیر امرایی‌نیا، محمدامین افشار، مریم بهمن‌پور، الهه پورسند، سویل جعفری، مهبد جهان‌نوش، فاطمه حسین‌زاده، فرناز حسینمردی، سعید زارعی، مرتضی سالاری، فاطمه صادق، علیرضا صمدزاده، بیتا طالشی، آهو قلندر

: مریم برادران

: رها جهانشاهی

: پریسا نوروزی
: کیارش خداشناس، کاوه سجادی
: مسعود رنجبرشیرازی
: سارا بقا
: امیر قالیچی ها (تئاتربازها)
: وحید منتظری

: سینا رشیدی
: محمد نوحی
: علی ملکی
: عماد عامری
: پگاه محمود وند
: شمیسا محمود وند

دیدگاهتان را بنویسید