نمایش اسکرین شات به روی صحنه رفت.

: نداقربانیان
: حمیدرضا معدنکن، محمود حقیری، نداقربانیان، سحرناز عباس زاده، سیدفرزاد تجلی، مسعود بیگلری، ریحانه یزدان یار، مرتضی مرادی
دو خانواده که پدرانشان با هم شریک هستند برای خرید سه خانه قدیمی بزرگ و تخریب و ساخت یک هتل هم به قصد سفر و هم کار به مشهد مقدس سفر کرده اند. پیر زنی صاحب یکی از خانه های قدیمی است به فروش خانه اش رضایت نمیدهد. از طرفی روابطی بین اعضای دو خانواده برملا میشود که شراکت را به خطر می اندازد و….

: حسن رئیسی

: ندا قربانیان
: مسعودبیگلری
: نداقربانیان
: مجتبی میرزایی
: امیررضا ملکی
: محسن محمدی، احسان خرات، مهدی عباسیان، هادی فیروزیان
: سیدعلیرضاتقدیری
: نیکان هنر ایرانیان باستان(نهاب)
: مبینا اسماعیل زاده، بیتا کاویانی، مروارید ابراهیمی

دیدگاهتان را بنویسید