نمایش اصل ۴۴ قانون اساسی به روی صحنه رفت.

 

: مریم اسماعیلی
: سها آردم، امین محمودی، پیروز محمدی، مریم علی‌یار
خانواده ای متوجه میشوند که از زیر پاهای آنها نفت بالا زده و حالا درگیر خلاص شدن از خانه هستند اما نمیتوانند.

: مریم اسماعیلی، حسین فرخزاده
: علی فرازی، مهسا صابری
: خورشید شیخوند
: حسام حسینی
: محمدحسین خسروی، سعید هنرمند
: کمند کرامت
: پریما ابوصدق
: امید سعیدی
: پوریا باباعلی‌پور
: یاسمن باقری
: محمد نوحی، امین محمدی
: حامد رسول آبادی
: ندا کاوندی، مهران عشریه
: امیر قالیچی

 

دیدگاهتان را بنویسید