نمایش اعتراف در آدمستان و همدستان قتل اریکس

اریکس از اصلاح جامعه ملول گشته و راه را در اصلاح خود می یابد. پس جدال درونی او برای یافتن حقیقت آغاز می شود. قلب و مغز او در تردید و چالش برای رقم زدن انقلاب درونی، رویدادهای داستان را رقم می زنند.

: محسن سپاسی
: ناصر عظیمی، امیرعلی خبازیان، محسن سپاسی، مجید کریمی
: مجید کریمی، آیت رضازاده


: گروه تئاتر جوانه
: جمعیت جوانان کشاورز
: حسن سجودی
: محسن سپاسی
: شایان صالحی
: امیرحامد احمدزاده
: مژگان اکبری
: حسین کریمیان
: فرهود ستایش
: حسین عمران
: مریم فتحی
: علیرضا آصفی
: فائزه قنبری
: محمد شاداب
: سمیرا سلطانی
: فاطمه بذار چالی
: آیت رضازاده

  مجتمع غدیر اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی (محمود آباد)
  ۰۲ تا ۰۹ شهریور
  ۲۰:۳۰
  ۱ ساعت و ۵ دقیقه
 بها: ۱۵,۰۰۰ تومان

دیدگاهتان را بنویسید