نمایش افرای ژاپنی به روی صحنه رفت.

: مسعود هاشمی نژاد
: حسین کشفی اصل
: حمید رحیمی، زری کریمی، کیمیا جواهری، فرزاد برهمن، تینا هاشمی، حسین کشفی اصل
تقابل دو زوج در یک شب نشینی بی سروته که منجربه افشای رازهای بین آنها می گردد.

: مریم محمودزاده

: الهه افخمی
: رضا خضرایی
: زری کریمی
: کیمیا جواهری
: اشکان قازانچایی
: فرزاد برهمن
: پیمان شیخی
: امیر قالیچی (تئاتربازها)
: کوروش ابراهیم زاده
: آرش دارابی
: مهدی عمادی
: حامد کریوند، کوروش شرفی
: محمد مسیبی
: مهشید سلطانی
: آرزو لشگری
: بهزاد شرفی
: حسین پناهی

دیدگاهتان را بنویسید