نمایش انصراف به روی صحنه رفت.

: فربد همدانی
: (به ترتیب ورود) فربد همدانی، رضا حسین نژاد، امیر عبادی، نوشین طیاری، رژینا امیرشهرستانی، علی پیله ور، ندا نیکنام، فرزاد مومنی، اسما اشک بوس

روانی کسایی نیستن که میرن پیش روانشناس، در واقع او کسایی روانی هستن که با اعتماد به نفس زندگیشون رو می‌کنن.روانی کسایی نیستن که میرن پیش روانشناس، در واقع او کسایی روانی هستن که با اعتماد به نفس زندگیشون رو می‌کنن.


: غزال بختیاری
: علیرضا راستکار
: امید درویش زاده
: فربد همدانی
: هلیا توکلی
: نگار امیری
: متین خیبلی

دیدگاهتان را بنویسید