نمایش اِسترِندِ لعنتی به روی صحنه میرود.

در سال ۱۹۶۰ در حالی که زوجی وسواسی مشغول این هستند که یکدیگر را در موقعیت ترس هایشان قرار دهند، اخبار اعلام می کند که ریل قطار درست از وسط خانه آن دو رد می شود واین امر منجر به رمانتیک ترین انتقام قرن می شود.

دیدگاهتان را بنویسید