نمایش اِلویرا ٢٠٢٠ به روی صحنه رفت.

: بریژیت ژاک
: بابک کریمی، علی شمس، پریسا نظری
: بابک کریمی
: بابک کریمی، مهدخت مولائی، آریا تقی پوریان، علیرضا مجیدی

: ایلیا شمس
: الهه برادران
: مسیحا اصلانی
: شاهین آزما
: مرجان پور محمودی
: آیدا اورنگ
: سارا حدادی

– اقتباس از الویرا ١٩۴٠

دیدگاهتان را بنویسید