نمایش اگه من کسی رو نکشم کسی منو میکشه به روی صحنه رفت.

: جواد رحیمی
: میترا پوررمضان، سوسن بشیر ذرتی، جواد رحیمی
دو شخصیت از موقعیتهایی که نویسنده داستان برایشان خلق میکند به تنگ آمده و قصد عبور از خطوط قرمز داستان را دارند

: علی قهرمانی

: زهرا بنی عامری
: رعنا ترشیزیان
: مجید حقانی
: لیلا جدیدی
: پانی افشاری
: حامد موسوی
: آزاده محرابی
: مائده عبدلی
: سارا سپهوند

دیدگاهتان را بنویسید