نمایش این سو، آن سو به روی صحنه رفت.

: یوسف محمدی
: (به ترتیب ورود) فریبا شفقتی، رسول قادری، مجید برومند، نسیم پورسلیم
عشق یه چیز آرومه اما نمی‌دونم چرا احساس میک نم همیشه یه چیزیش کمه.

: یوسف محمدی
: فلوریان زلر
: کاوه بیزمارک

: نوید آقاجان پور
: لیلی محمّدی
: ملیکا رمضانی
: بهنام صفری
: پارسا جوهری فرد
: سمیره ترابی
: شهاب شهبازی
: نگین وکیلی، حمیدرضا مریدی
: آرمان بابکی
: ماندانا حبیبی
: آرمان بابکی، ماندانا حبیبی، مرتضی علیزاده پیرکوهی
: نیمانادری

دیدگاهتان را بنویسید