نمایش باد که می نویسد به روی صحنه رفت.

: آرش عباسی
: سیاوش جامع
: میثم جهانگیری، امین اکبری نسب، هدی نوری زاده
یک نهاد فرهنگی مرتبط با نشر ارزش های دفاع مقدس با نامه‌های روبه‌رو می‌شود که متعلق به یکی از فرماندهانی که بیست سال قبل طی عملیاتی شهید شده، اما این نامه در حال حاضر نوشته شده و این موضوع باعث پیچیدگی موضوع و ایجاد شبهاتی می شود که خود آغاز ماجرایی دیگر است.

: مسعود رحیم پور
: علی اکبر اعتماد مقدم
: الهام سلیمی
: فاطمه اقبالی
: کار گروهی
: انتخابی
: آزاده سرلک
: مسلم رضایی
: امیر خوارزمی
: مهرداد مصلحی
: مسعود رحیم‌پور
: علی اصغر صالحی راد
: علیرضا لرک
: سیروس رستم پور، رقیه مجیدزاده
: حسن رستم پور

دیدگاهتان را بنویسید