نمایش باقِ‌وَحْشْ به روی صحنه رفت.

: امیربهاور اکبرپور دهکردی.
: سید مهدی حسام‌الذاکرین، آرزو عبدالهی، مائده رفیعی

: امیربهاور اکبرپور دهکردی
: رها جهانشاهی
: فراز مهدیان دهکردی
: عادل محمدیان
: امیربهاور اکبرپور دهکردی
: هاجر صمدزاده، محمد فدایی
: عادل محمدیان
: آمنه عباسی
: مهرداد حبیبیان
: علی رضامروی
: فریبرز دارابی
: امیر قالیچی

: صالح صمیمی
: رضا حیدری
: خدیجه احمدی
: بابک آذری دهکردی
: هاجر صمدزاده

دیدگاهتان را بنویسید