نمایش بانو آئویی به روی صحنه رفت.

: فاطمه بختیار
: فائزه بختیار، امید اشرفی، رابعه سلیمانی

: فاطمه بختیار

: دکتر سهیلا نجم
: مهدی بهبودی
: افسانه قلی زاده
: علی کج باف
: هستی خاندائی
: فائزه بختیار
: مهدی بهبودی
: هستی خاندائی
: فاطمه دلیری
: رکسانا دهری
: حسن شعیبی، محمدحسن بنده خدا
: سید محسن رفعتی
: ابوالفضل کاوندی
: علیرضا لرک
: فائزه کسایی، نسترن نوشاد، فرزاد جمشید دانایی

– برداشتی آزاد از نمایشنامه «بانو آئویی» اثر یوکیو میشیما

 

 

دیدگاهتان را بنویسید