نمایش بدون نام به روی صحنه رفت.

: ندا هنگامی، ایسمنه شل
: (به ترتیب حروف الفبا) سما آقا زمانی، زهرا ایران نژاد، Meryem Polat، امیر تکفلاح، محمدحسین ثمری، محمد حبیبی، Keso Khintibidze، Ramin Khoshbin، نیلوفر دهار، Vitiko Schell، محدثه علی بابازاده، Danijel marśanić، Youssef Maghrebi، نیما میرزاحسین، Alexander Hundt

: خانه یرما: خانه یرما
: پونه قاسمی، رها جهانشاهی
: امیرحسین دوانی
: علی کوزه گر
: ویتیکو شل
: آنکیدو دارش
: سعیده خان بابایی
: مصطفی شب خوان
: پونه قاسمی، نرمین اسماعیل زاده، کیان اسماعیلی، نیلا حسنی
: مریم برومند، مهدی فومن بهجت
: الهه احدی فرد
: پونه قاسمی
: رامین خوشبین
: محمد موحدنیا
: مهدی آشنا
: ایلیا شمس
: مهدی آشنا، ایمان قابشی

 

 

دیدگاهتان را بنویسید