نمایش برگشتن افتخار آمیز مردان جنگی به روی صحنه رفت

 

– بر اساس نمایشنامه «بیرون، پشت در» اثر ولفگانگ بورشرت

 

دیدگاهتان را بنویسید