نمایش به دنبال بخت به روی صحنه رفت.

 

این نمایش به شیوه نقل زنانه اجرا می شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید